Bootstrap EP.7 การ include file ในการทำเว็บในแต่ละหน้า

Bootstrap EP.7 การ include file ในการทำเว็บในแต่ละหน้า
มักจะต้องเริ่มสร้างองค์ประกอบใหม่และเสียเวลาในการสร้าง
องค์ประกอบใหม่แต่รูปลักษ์เหมือนเดิม จะดีกว่าไหมถ้าในการ
สร้างหน้าใหม่แต่ละครั้ง ใช้การพิมพ์โค๊คแต่ไม่กี่ตัวอักษร หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า include file คลิ๊กดูคลิปวีดีโอได้เลย