Bootstrap EP.24 Multi value from select/list menu PHP, เพิ่มค่า 2 ค่าขึ้นไป จาก Select/List menu

Bootstrap EP.24 Multi value from select/list menu PHP, เพิ่มค่า 2 ค่าขึ้นไป จาก Select/List menu
เพื่อให้การเก็บข้อมูลลงใน database ครบมากขึ้น (ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ)
ส่วนวิธีการทำนั้น ไม่ได้ยากมาก แค่ทำตามวีดีโอและมีโค๊ดสำเร็จรูปให้เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ **** ในคลิป VDO มีการบอกว่าให้ ก๊อปปี้โค๊ดไปวางหน้า save ช่วงท้าย ต้องขออภัยด้วย
ในการทำตาม  ในหน้า save หรือหน้าบันทึกข้อมูลลง database ให้ก๊อปโค๊ดที่มีให้ไปวางแล้วแก้ไขตามได้เลย

 

 


SQL ตัวอย่าง

form

 

โค๊ด save