สอน Bootstrap 3 ชม. 1,000 บาท ผ่าน TeamViewer เข้าใจง่าย

1.รู้จักกับ Bootstrap Front-end Framework 
2.แนะนำเว็บที่พัฒนาโดย Bootstrap Front-end Framework 
3.แนะนำเครื่องที่มือที่ใช้ในการเขียนเว็บด้วย Bootstrap 
4.Download และติดตั้งการใช้งาน
5.ปรับพื้นฐานภาษา html
6.ทำความรู้จักกับ Class และ ID
7. ทำความรู้จักกับเมนูและการนำตัวอย่างมาใช้งาน
8.ทำความเข้าใจการออกแบบเลย์เอ้าหน้าเว็บ (Grid System) เบื้องต้น
9.ออกแบบหน้าเว็บ Responsive โดยรองรับทุกอุปกรณ์
10.การสร้างเมนู (Navbar)
11.การสร้างสไลด์หน้าเว็บ (Carousel)
12.การออกแบบ Layout 
13.การสร้างลิงค์ (btn)
14.การใช้งานไอคอน (Glyphicon)
15.การสร้างหน้าป็อบอัพแบบง่ายๆ (Modals)
16.การใช้งาน Thumbnails
17.การซ่อนหรือแสดงส่วนต่างๆของเว็บ (hidden & Visible)
18.การใช้งาน Progress bars
19.การเขียน CSS เพิ่มเติม
20.แนะนำการเปลี่่ยนสีเทมเพลต