แจกระบบตะกร้าสินค้า php, Cart ตะกร้าสินค้า php, ตัดสต๊อกสินค้า

แจกระบบตะกร้าสินค้า php   code  พร้อม database  สำหรับนำไปเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดนะครับ ในระบบประกอบด้วยหน้าต่างๆ  ดังนี้  หน้าแสดงสินค้าทั้งหมด, หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า, หน้าตะกร้าสินค้า, และหน้าสั่งซื้อ

Download  https://drive.google.com/open?id=1dBgH6VOVpSQC-yf_5hfB7zSnM9fMMhDa