สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 5. สร้าง Database และไฟล์ Connection เพื่อเชื่อมต่อ

สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 5.
สร้าง Database และไฟล์ Connection เพื่อเชื่อมต่อ

 

 

 


ระบบ บริหารจัดการร้านกาแฟ PHP | FD22-Cafe (Coffee AND Bakery)

 

ระบบบริหารจัดการ รีสอร์ท | Booking Resort System PHP

 

CART&POS (ระบบจัดการงานขายหน้าร้านและ ออนไลน์ สำหรับร้านค้าขนาดกลาง,SME)

 

ระบบ POS (Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน ตัวเต็ม
(มีระบบ BarCode และ QR-Code รองรับเครื่องแสกน)


สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 5. สร้าง Database และไฟล์ Connection เพื่อเชื่อมต่อ

 

ตาราง tbl_member ไว้สำหรับ เข้าสู่ระบบ

 

ไฟล์ Connection