สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 6. สร้างไฟล์ที่ต้องใช้ร่วมกัน ก่อนการ Login เข้าใช้งาน

สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 6.
สร้างไฟล์ที่ต้องใช้ร่วมกัน ก่อนการ Login เข้าใช้งาน

 

 

 


ระบบ บริหารจัดการร้านกาแฟ PHP | FD22-Cafe (Coffee AND Bakery)

 

ระบบบริหารจัดการ รีสอร์ท | Booking Resort System PHP

 

CART&POS (ระบบจัดการงานขายหน้าร้านและ ออนไลน์ สำหรับร้านค้าขนาดกลาง,SME)

 

ระบบ POS (Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน ตัวเต็ม
(มีระบบ BarCode และ QR-Code รองรับเครื่องแสกน)


สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 6. สร้างไฟล์ที่ต้องใช้ร่วมกัน ก่อนการ Login เข้าใช้งาน

head.php

header.php

navbar.php

sidebar.php

footer.php

footer2.php

index.php (ตัวอย่าง include มาใช้)