สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 9. นำ SESSION mem_id ที่ได้ออกมาเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว(Login Part 3)

สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 9.
นำ SESSION mem_id ที่ได้ออกมา
เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว(Login Part 3)

 

 

 


ระบบ บริหารจัดการร้านกาแฟ PHP | FD22-Cafe (Coffee AND Bakery)

 

ระบบบริหารจัดการ รีสอร์ท | Booking Resort System PHP

 

CART&POS (ระบบจัดการงานขายหน้าร้านและ ออนไลน์ สำหรับร้านค้าขนาดกลาง,SME)

 

ระบบ POS (Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน ตัวเต็ม
(มีระบบ BarCode และ QR-Code รองรับเครื่องแสกน)


สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 9. นำ SESSION mem_id ที่ได้ออกมาเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว(Login Part 3)

Code หน้า edit_profile.php

 

Code หน้า edit_profile_ok.php

 

นำ Code นี้ใส่ในไฟล์ footer