สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 13. บันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงDatabase (จัดการสมาชิก Part 4)

สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 13.
บันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงDatabase
(จัดการสมาชิก Part 4)

 

 

 


ระบบ บริหารจัดการร้านกาแฟ PHP | FD22-Cafe (Coffee AND Bakery)

 

ระบบบริหารจัดการ รีสอร์ท | Booking Resort System PHP

 

CART&POS (ระบบจัดการงานขายหน้าร้านและ ออนไลน์ สำหรับร้านค้าขนาดกลาง,SME)

 

ระบบ POS (Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน ตัวเต็ม
(มีระบบ BarCode และ QR-Code รองรับเครื่องแสกน)


สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 13. บันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงDatabase
(จัดการสมาชิก Part 4)

Code หน้า member_db.php

Code ที่ใช้เพื่อให้ Sweetalert ทำงาน