สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 17. สร้าง Database สำหรับเก็บข้อมูลสินค้า(จัดการสินค้า Part 1)

สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 17.
สร้าง Database สำหรับเก็บข้อมูลสินค้า
(จัดการสินค้า Part 1)

 

 

 


ระบบ บริหารจัดการร้านกาแฟ PHP | FD22-Cafe (Coffee AND Bakery)

 

ระบบบริหารจัดการ รีสอร์ท | Booking Resort System PHP

 

CART&POS (ระบบจัดการงานขายหน้าร้านและ ออนไลน์ สำหรับร้านค้าขนาดกลาง,SME)

 

ระบบ POS (Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน ตัวเต็ม
(มีระบบ BarCode และ QR-Code รองรับเครื่องแสกน)


สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 17. สร้าง Database สำหรับเก็บข้อมูลสินค้า(จัดการสินค้า Part 1)