สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 24. สร้างหน้ารายการขายสินค้า (ขายสินค้า Part 1)

สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 24.
สร้างหน้ารายการขายสินค้า
(ขายสินค้า Part 1)

 

 

 


ระบบ บริหารจัดการร้านกาแฟ PHP | FD22-Cafe (Coffee AND Bakery)

 

ระบบบริหารจัดการ รีสอร์ท | Booking Resort System PHP

 

CART&POS (ระบบจัดการงานขายหน้าร้านและ ออนไลน์ สำหรับร้านค้าขนาดกลาง,SME)

 

ระบบ POS (Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน ตัวเต็ม
(มีระบบ BarCode และ QR-Code รองรับเครื่องแสกน)

ตัวอย่างผลงาน FD22 Logistic 2020 ระบบบริหารจัดการขนส่ง


สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 24. สร้างหน้ารายการขายสินค้า
(ขายสินค้า Part 1)

Code ไฟล์ list_l.php