สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 29. บันทึกการสั่งซื้อเข้าตาราง Order (บันทึกการสั่งซื้อ Part 1)

สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน)
Ep 29. บันทึกการสั่งซื้อเข้าตารางOrder
(บันทึกการสั่งซื้อ Part 1)

 

 

 


ระบบ บริหารจัดการร้านกาแฟ PHP | FD22-Cafe (Coffee AND Bakery)

 

ระบบบริหารจัดการ รีสอร์ท | Booking Resort System PHP

 

CART&POS (ระบบจัดการงานขายหน้าร้านและ ออนไลน์ สำหรับร้านค้าขนาดกลาง,SME)

 

ระบบ POS (Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน ตัวเต็ม
(มีระบบ BarCode และ QR-Code รองรับเครื่องแสกน)

ตัวอย่างผลงาน FD22 Logistic 2020 ระบบบริหารจัดการขนส่ง


สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 29. บันทึกการสั่งซื้อเข้าตารางOrder (บันทึกการสั่งซื้อ Part 1)

ตาราง tbl_order

 

ตาราง tbl_order_detail

Code หน้า confirm_a.php

Code หน้า saveorder_a.php