สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 36. แสดงลำดับรายการสั่งซื้อ(บันทึกการสั่งซื้อ Part 8)

สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน)
Ep 36. แสดงลำดับรายการสั่งซื้อ
(บันทึกการสั่งซื้อ Part 8)

 

 

 


ระบบ บริหารจัดการร้านกาแฟ PHP | FD22-Cafe (Coffee AND Bakery)

 

ระบบบริหารจัดการ รีสอร์ท | Booking Resort System PHP

 

CART&POS (ระบบจัดการงานขายหน้าร้านและ ออนไลน์ สำหรับร้านค้าขนาดกลาง,SME)

 

ระบบ POS (Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน ตัวเต็ม
(มีระบบ BarCode และ QR-Code รองรับเครื่องแสกน)

ตัวอย่างผลงาน FD22 Logistic 2020 ระบบบริหารจัดการขนส่ง


สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 36. แสดงลำดับรายการสั่งซื้อ(บันทึกการสั่งซื้อ Part 8)

Code หน้า index.php

Code หน้า list_order.php