สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 50. ทำให้ PDF แสดงภาษาไทย เพื่อเตรียมออกรายงาน (PDF Part 2)

สอนทำระบบ POS (ระบบขายหน้าร้าน) Ep 50.
ทำให้ PDF แสดงภาษาไทย
เพื่อเตรียมออกรายงาน (PDF Part 2)

 

 

 


ระบบบริหารจัดการ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ Car Service System ( PHP 7++ ขึ้นไป )

 

Code เรียกใช้ Font ที่เป็นภาษาไทย