Computer Tip EP.3 กาเพิ่มเสียงคลิปที่อัดโดยใช้โปรแกรม Audio Amplifier

Computer Tip EP.3 กาเพิ่มเสียงคลิปที่อัดโดยใช้โปรแกรม…

Computer Tip EP.2 การปรับเสียงไมค์ร่วมกับโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอ

Computer Tip EP.2 การปรับเสียงไมค์ร่วมกับโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอ หากมีปัญหาเรื่องเสียงไมค์ไม่ออก…

Computer Tip EP.1 การตั้งเวลาในคอมพิวเตอร์ให้เป็นแบบไทย

Computer Tip EP.1 การตั้งเวลาในคอมพิวเตอร์ให้เป็นแบบไทย การตั้งเวลาในคอมพิวเตอร์ให้เป็นแบบที่เราดูกัน ในชีวิตประจำวันไม่ได้อยากอย่างที่คิดเพียงคลิ๊ก ไม่กี่ทีก็ทำได้แล้ว…