ตัวอย่างผลงาน สอนสด ผ่าน Zoom

สอนออนไลน์  Advance PHP (Private ระบบ ข้อสอบออนไลน์)
ลิงค์เข้าชมหน้า Facebook : https://www.facebook.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างผลงาน สอนสด ผ่าน Zoom

สอนออนไลน์  Advance PHP (Private)
ลิงค์เข้าชมหน้า Facebook : https://www.facebook.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างผลงาน สอนสด ที่ร้านกาแฟ

สอนออนไลน์  Advance PHP (Private)
ลิงค์เข้าชมหน้า Facebook : https://www.facebook.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างผลงาน สอนสด ผ่าน Zoom

สอนออนไลน์  Basic PHP (Private)
ลิงค์เข้าชมหน้า Facebook : https://www.facebook.com/

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างผลงาน สอนสด ผ่าน Google Meet 

สอนออนไลน์  Advance PHP (Private)
ลิงค์เข้าชมหน้า Facebook : https://www.facebook.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างผลงาน สอนสด ผ่าน Google Meet 

สอนออนไลน์ ฺBasic PHP (Private)
ลิงค์เข้าชมหน้า Facebook : https://www.facebook.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างผลงาน สอนสด ผ่าน Google Meet 

สอนออนไลน์ PHP (Private)
ลิงค์เข้าชมหน้า Facebook : https://www.facebook.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างผลงาน สอนสด ผ่าน Zoom

สอนออนไลน์ ระบจัดการสมาชิก (Private)
ลิงค์เข้าชมหน้า Facebook : https://www.facebook.com/

 

 

 

 

 

 

 


รวมผลงาน สอนสด ผ่าน Google Meet

สอนออนไลน์ ระบบตระกร้าสินค้า , ระบบร้านกาแฟ, ระบบขายอาหาร, ระบบจัดการร้านล้างรถ, ระบบจองคิวงานแสดงคณะกลองยาว และอื่น ๆ ฯลฯ
ลิงค์เข้าชมหน้า Facebook : https://www.facebook.com/537358779784738/posts/1557572091096730/