ผลงาน ที่ Facebook : https://www.facebook.com/537358779784738/posts/1358941550959786/

รีวิวจากลูกค้า : https://www.facebook.com/fordev22/reviews

การกล่าวถึงจากลูกค้า : https://www.facebook.com/fordev22/mentions


[== ผลงานการพัฒนาระบบและเว็บแอพพลิเคชั่น ==]

 

1. เว็บแอพพลิเคชั่น https://greeneryproducts.com/web (ระบบจัดการข้อมูล, ระบบจัดการรูปภาพ, ระบบจัดการไฟล์ที่มาจากการส่งของลูกค้า)

 2. ระบบ เบิกจ่าย อะไหล่ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
(ใช้ภายใน)


3. เว็บแอพพลิเคชั่น https://sju.ac.th/ (เว็บไซต์มหาวิทยาลัย, ประชาสัมพันธ์, สมัครเรียนออนไลน์, วรสาร)
 


4. ระบบ Car Care Service บริหารจัดการร้านล้างรถ (จัดการ คิว รอล้าง, ล้าง, ล้างเสร็จ, ระบบสมาชิก, ระบบจัดการmember,ดู Dashboard สถานะงาน รายวัน, Dashboard อื่น ๆ )


5. ระบบ จอง คอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับสถาบันติวเตอร์ต่าง ๆ + เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ (เงื่อนไขการทำงาน : facebook/c_o)


6. เว็บไซต์ http://kongco.net/  (ระบบขายสินค้า, ระบบสมาชิก, ระบบจัดการmember, ระบบReport, Dashboard )


7. เว็บแอพพลิเคชั่น บริษัท skulchai.com (ระบบสมาชิก, ระบบสินค้า, ระบบ Report ต่าง ๆ )(งาน ปี 2019)(ลิงค์ชมเว็บไซต์http://www.skulchai.com/   )

 


8. เว็บไซต์ บริษัท ecobag.in.th (ระบบสมาชิก, ระบบสินค้า, ระบบ Report ต่าง ๆ )(งานปี 2019)(ลิงค์ชมเว็บไซต์http://www.ecobag.in.th/   )


9. เว็บไซต์ขายอุปกรณ์และอะไหร่มือถือ (ระบบสมาชิก, ระบบตระกร้าสินค้า, ระบบจัดการสินค้า, ระบบคำนวนค่าส่ง, ระบบตดสต๊อกสินค้า, ระบบรายงาน)


10. เว็บไซต์ขายอุปกรณ์และอะไหร่มือถือ (ระบบสมาชิก, ระบบตระกร้าสินค้า, ระบบจัดการสินค้า, ระบบคำนวนค่าส่ง, ระบบตดสต๊อกสินค้า, ระบบรายงาน)(งานล่าสุด)


11. ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับตัวแทนประกันชีวิต AIA  (เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย ดูแลในส่วนของ การเพิ่มข้อมูล, การแก้ไข, การลบ, การพัฒนาให้เว็บไซต์ดูทันสมัยมากขึ้น )
   


12. ระบบทะเบียนรายชื่อครู จัดทำให้กับ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (ระบบเพิ่มครู, ลบครู, เพิ่มเจ้าหน้าที่, ลบเจ้าหน้าที่, ออกรายงาน)
k1k2k3


13. โปรเจ็คจบตอนศึกษาระดับปริญญาตรี เว็บไซต์ขายไอศกรีมออนไลน์ (ระบบสมาชิก, ระบบสินค้า, ระบบสั่ซื้อสินค้า, ระบบตัดยอดสินค้า, ระบบคำถาม, ระบบรายงาน ฯลฯ)
i1i2i3pokprojecti4


14. เว็บไซต์แคตตาล็อกรถยนต์ (ระบบสมาชิก, ระบบเพิ่มข้อมูล, ระบบอัพโหลดรูปภาพ, แกลเลอรี่รูปภาพ)


15. เว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ (ระบบสมาชิก, ระบบจัดการสินค้า, ระบบจัดการประเภทสินค้า, ระบบค้าหา, ระบบรายงาน ฯลฯ)
14778015644501477801663430


16. เว็บไซต์แสดงข้อมูลรายละเอียดบ้านเรือนไทย (ระบบสมาชิก, ระบบเพิ่มข้อมูล, ระบบอัพโหลดรูปภาพ, ระบบกระดานสนทนา ฯลฯ)
cpuid-cpu-z-lnk_14778013998461477801486639


17. แก้ไขเว็บไซต์ ระบบซ่อมแจ้งคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (ระบบสมาชิก, ระบบเพิ่มข้อมูล, ระบบอัพโหลดรูปภาพ, ระบบแก้ไขงานซ่อม ฯลฯ)


18. แก้ไขเว็บไซต์ ระบบยือ-คืนหนังสือออนไลน์ (ระบบสมาชิก, ระบบเพิ่มข้อมูล, ระบบอัพโหลดรูปภาพ, ระบบยืมหนังสือ, ระบบส่งคืนหนังสือ ฯลฯ)


19. ระบบจัดการข้อมูลสถานศึกษา (ระบบจัดการสาขาในสถานศึกษา, ระบบจัดการคณะต่าง ๆ ในสถานศึกษา, ระบบจัดการวิทยาเขตรของสถานศึกษา ฯลฯ)


20. พัฒนาเว็บไซต์ให้กับกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน(ระบบเพิ่มข้อมูลข่าวสาร, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล, ระบบส่งคำถาม, ระบบจัดการคำถาม, ระบบค้นหาสถานะคำถาม, แกลเลอรี่รูปภาพ)


21. พัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์ taladphap.com  Project รายวิชาย่อยที่ศึกษาต่อ(ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก, ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลadmin, ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลuser, ระบบติดต่อสอบถาม, ระบบแสดงรูปภาพ, ระบบคัดกรองรูปภาพก่อนขึ้นแสดง, ระบบ Upload File ที่มีประสิทธิภาพ)
  


    1. แก้ไขเว็บไซต์ (ระบบเพิ่มข้อมูลข่าว, จัดการประเภทข่าว)


22. พัฒนาเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ให้กับข้าราชการประเทศลาว (ระบบเพิ่มข้อมูลข่าว, จัดการประเภทข่าว, เพิ่มข้อมูลวีดีโอ, ลบข้อมูลวีดีโอ, ระบบสมาชิก, ตัวกรองสิท, ระบบคำถาม)


23. พัฒนาระบบ Statement System ให้กับกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน(ระบบเพิ่มข้อมูล Statement, ระบบค้นหาStatement)


24. พัฒนาระบบ ตรวจสอบข้อมูลเงินสะสมครูเอกชนที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์(ระบบค้นหาจาเลขบัตรประชาชน, การแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการนำส่งโดยแยกรายละเอียดเป็น ปี ๆ )


25. พัฒนาระบบ ตรวจสอบข้อมูลเงินสะสมครูเอกชนที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์(ระบบค้นหาจาเลขบัตรประชาชน, การแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการนำส่งโดยแยกรายละเอียดเป็น ปี ๆ)

 


26. พัฒนาระบบ Reset Password เบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ (ระบบค้นหาจาusername, การแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ใช้, รีเซตรหัสผ่าน, ส่งข้อมูลให้ผู้ใช้ทางอีเมล)


27. ผลงานด้านการออกแบบ