Posts

Computer Tip EP.3 กาเพิ่มเสียงคลิปที่อัดโดยใช้โปรแกรม Audio Amplifier

Computer Tip EP.3 กาเพิ่มเสียงคลิปที่อัดโดยใช้โปรแกรม…

Computer Tip EP.2 การปรับเสียงไมค์ร่วมกับโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอ

Computer Tip EP.2 การปรับเสียงไมค์ร่วมกับโปรแกรมอัดวีดีโอหน้าจอ หากมีปัญหาเรื่องเสียงไมค์ไม่ออก…